Enea analizuje wpływ wyników LW Bogdanka za 2018 r. na sprawozdanie grupyWarszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka.

„O zakończeniu analiz i jej efektach emitent poinformuje niezwłocznie w trybie odrębnego raportu bieżącego" - podano także.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za rok 2018 kształtują się następująco: przychody ze sprzedaży netto: 1 756,7 mln zł, EBITDA: 465,3 mln zł, EBIT: 58,3 mln zł, zysk netto: 50,8 mln zł, podała wcześniej Bogdanka.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)