STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-22
IRDN /IRDN Index 293,02
sIRDN /sIRDN Index 319,38
offIRDN / offIRDN Index 238,86
IRDN24 /Base 287,42
IRDN8.22 /Peak 318,37
IRDN23.7 / Offpeak 235,84
TGe24 288,91
TGeBase 288,95
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 102 923,70
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 118 494,90

Źródło: Giełda Energii SA