Energa zakończyła restrukturyzację, zmniejszyła liczbę spółek grupy do 22 z 44Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Grupa Energa zakończyła projekt Wdrożenia Optymalnej Struktury (WOS), którego celem było zwiększenie efektywności zarządzania, redukcja liczby spółek oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia, podała spółka. W ciągu półtora roku liczba spółek została zredukowana do 22 z 44.

"Przez ostatnie półtora roku została wykonana gigantyczna praca, w dodatku praca niezwykle trudna, bo na żywym organizmie. Nie zapominajmy, że jesteśmy spółką kluczowego sektora, ważnego dla bezpieczeństwa państwa i każdy ruch w obszarze tej tkanki jest bardzo skomplikowany. To, że udało nam się dotrzeć do tego momentu i tak znacząco zmniejszyć liczbę spółek na pewno przyniesie niedługo efekty finansowe" - powiedziała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

Projekt WOS polegał m.in. na zmniejszeniu liczby podmiotów grupy z 44 do 22 na rzecz synergii i pełnego wykorzystania kompetencji konsolidowanych spółek. W Linii Biznesowej Dystrybucja liczba spółek została zmniejszona z 13 do 2, w Linii Biznesowej Sprzedaż z 6 do 3, w Linii Biznesowej Wytwarzanie z 9 do 6, natomiast w Linii Biznesowej Usługi i Pozostałe liczba spółek z 15 zredukowana została do 10, wymieniono w materiale.

Restrukturyzacja pozwoliła m.in. na skrócenie ścieżek decyzyjnych, płynniejsze zarządzanie budżetem inwestycyjnym, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników, a w dłuższej perspektywie - uzyskanie znacznych oszczędności, podkreślono także.

"Największym sukcesem projektu jest jego realizacja w założonym terminie, własnymi siłami pracowników naszej grupy, a także wsparcie społeczne, które towarzyszyło zmianom organizacyjnym. Wdrożenie optymalnej struktury Grupy Energa to bezprecedensowa operacja restrukturyzacji przeprowadzona w spółce Skarbu Państwa, przeprowadzona bez kosztów społecznych, ponieważ nie wiązała się z żadną redukcją zatrudnienia" - dodał wiceprezes Grzegorz Ksepko.

Połączenie spółek ma na celu dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego Linii Biznesowych w Grupie Energa do przyszłych uwarunkowań. Nowa struktura umożliwi jeszcze sprawniejsze i bardziej efektywne działanie. Najtrudniejszym i najdłużej trwającym procesem była zmiana struktury Grupy w obszarze dystrybucji. Do spółki Energa-Operator dołączyło ponad 2 300 pracowników, przejętych ze spółek - Energa-Operator Techniczna Obsługa Odbiorców i sześciu spółek eksploatacyjnych z Płocka, Torunia, Gdańska, Kalisza, Elbląga i Słupska. 30 kwietnia 2018 r. cztery spółki Linii Biznesowej Dystrybucja łącząc się utworzyły spółkę o nazwie Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne z centralą w Słupsku i czterema oddziałami. 15 października 2018 r. w Elblągu otwarto kolejny oddział spółki Energi-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne, czytamy także w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)