Jak dodał Prajsnar, wyniki dotyczące liczby rozpoczynanych mieszkań pozytywnie przekładają się na liczbę ukończonych lokali i domów w ciągu następnych 2-5 lat. "To ważny wniosek w kontekście 2018 roku, który zakończył się liczbą rozpoczętych mieszkań aż o 28 proc. większą niż 2016 r. Różnica względem 2017 r. też była spora i wyniosła 7,7 proc." - przypomniał ekspert.

"W tym kontekście warto pamiętać, że budowa mieszkań deweloperskich średnio trwa dwa lata. Przeciętny czas budowy jest blisko dwukrotnie dłuższy w przypadku inwestycji osób indywidualnych, budujących domy jednorodzinne" - podkreślił Prajsnar.

Jak zaznaczył ekspert, "informacje dotyczące czasu budowy mieszkań przez inwestorów indywidualnych oraz deweloperów są bardzo istotne, ponieważ właśnie takie osoby fizyczne i spółki odpowiadają za około 98 proc. aktywności inwestycyjnej w branży mieszkaniowej".

"Jeżeli chodzi o 2018 rok, to udział wspomnianych grup inwestorów w łącznej liczbie rozpoczynanych mieszkań był następujący: deweloperzy (przedsiębiorcy i spółki) - ok. 59,3 proc., inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne budujące domy na własny użytek) - ok. 38,4 proc." - poinformował ekspert. Jak dodał, "istnieje małe prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach pozostali inwestorzy mieszkaniowi, m.in. spółdzielnie, gminy i TBS-y, znacząco ograniczą skalę dominacji deweloperów oraz osób prywatnych" - podał Prajsnar.

GUS poinformował w poniedziałek też, że w okresie dwunastu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy 257,1 tys. mieszkań, tj. o 2,7 proc. więcej niż w roku 2017.

Według urzędu od stycznia do grudnia 2018 r. rozpoczęto budowę 221,9 tys. mieszkań, tj. o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. Deweloperzy rozpoczęli budowę 131,6 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 85,3 tys. mieszkań, czyli łącznie 97,8 proc. ogólnej liczby mieszkań.

Jak podał GUS inwestorzy dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form budownictwa, tj. deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania w 2018 roku odpowiednio 111,6 tys. mieszkań (6,2 proc. więcej niż rok wcześniej) i 66,7 tys. mieszkań (1,4 proc. mniej). (PAP)

autor: Mariusz Polit