Osoby i firmy te są zaangażowane w budowę luksusowego kompleksu i w inne projekty realizowane z poparciem reżimu Baszara el-Asada. Lista liczy teraz 270 osób i 72 podmioty.

Unijne sankcje wobec Syrii to obecnie embargo na ropę naftową, ograniczenia określonych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego znajdujących się w UE, ograniczenia w eksporcie sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych, oraz sprzętu i technologii, które pozwalają monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe i telefoniczne.

Sankcje wobec Syrii wprowadzono w 2011 roku. Podlegają one corocznemu przeglądowi; kolejny odbędzie się przed 1 czerwca.

Rada UE podkreśliła w swoim komunikacie, że Unia wciąż dąży do znalezienia trwałego i wiarygodnego rozwiązania politycznego dla konfliktu w Syrii. UE jest przekonana, że konfliktu tego nie można rozwiązać militarnie; "28" zdecydowanie popiera prace specjalnego wysłannika ONZ i rozmowy mające doprowadzić do pokojowego zakończenia syryjskiego konfliktu. (PAP)