Jak wynika ze wstępnych danych GUS opublikowanych w poniedziałek, liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w ubiegłym roku o 3,6 proc., do 184,8 tys. w stosunku do roku 2017 r. Dodano, że w okresie 12 miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy 257,1 tys. mieszkań, tj. o 2,7 proc. więcej niż w roku 2017.

Jak podkreślił minister, "sektor mieszkaniowy utrzymuje tendencję wzrostową nieprzerwanie od 2015 roku". "Dotyczy to zarówno inwestycji będących w trakcie realizacji, jak i tych planowanych".

"184,8 tys. mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń-grudzień 2018 r., to o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem i jednocześnie najwyższy wynik względem porównywalnego okresu po 1990 roku. Mimo że za rezultat ten odpowiadają przede wszystkim deweloperzy i inwestorzy indywidualni, którzy wybudowali 96,5 proc. wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w minionym roku, pozytywną przesłankę stanowi wzrost odnotowany w budownictwie spółdzielczym (3 tys. wobec 2,3 tys. we wcześniejszym roku), co oznacza najwyższy wynik od 2014 roku" - powiedział Kwieciński.

Minister inwestycji i rozwoju zaznaczył, że w ramach budownictwa społecznego (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe), łącznie oddano do użytkowania 3,5 tys. mieszkań, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. "Stanowi to najwyższy wynik w ciągu ostatnich 4 lat. W przypadku budownictwa społecznego pozytywnym trendem jest też powoli zwiększająca się aktywność w zakresie rozpoczętych i planowanych inwestycji. Stymulującą rolę odgrywa tu m.in. program +Mieszkanie plus+" - podał Kwieciński.

Jak przypomniał, rząd wprowadził "specustawę mieszkaniową, oferującą inwestorom rozwiązania usprawniające prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego i pozyskiwanie nieruchomości pod zabudowę, a także przepisy umożliwiające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych w prawo własności". Dodał, że "1 stycznia tego roku wystartował ponadto program dopłat do czynszu +Mieszkanie na Start+, który poza prospołecznym, ma też wymiar proinwestycyjny". "Przewiduje on bezzwrotną pomoc dla najemców nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, którzy mają trudności z ponoszeniem wydatków z tytułu najmu. Gminy mogą już w tym celu występować do BGK o zabezpieczenie środków budżetowych na ten cel. Rząd przeznaczył na +Mieszkanie na Start+ 200 mln zł w tegorocznym budżecie" - powiedział Kwieciński.

Jak przypomniał, "dodatkowe perspektywy inwestowania na rynku mieszkaniowym ma stworzyć również planowane wprowadzenie do obrotu firm inwestujących w najem nieruchomości (tzw. FINN)". "Umożliwienie szerszego udziału w rynku mieszkań na wynajem inwestorów instytucjonalnych oraz zaangażowania się w ten rynek inwestorów detalicznych będzie skutkować zwiększeniem kapitału wspierającego działania na rzecz poprawy dostępności mieszkań" - podkreślił minister inwestycji i rozwoju.

Zdaniem Kwiecińskiego potwierdzeniem spodziewanego dalszego rozwoju rynku mieszkaniowego jest liczba nowych pozwoleń i liczba rozpoczynanych nowych inwestycji". "W 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy o 2,7 proc. większej liczby mieszkań (257,1 tys.) niż przed rokiem i rozpoczęto budowę o 7,7 proc. (221,9 tys.) mieszkań więcej".

Minister poinformował, że rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które "mają służyć uwolnieniu potencjału całego rynku mieszkaniowego". "Poza planowanymi zmianami w gospodarowaniu gruntami Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe przygotowujemy zmiany w prawie budowlanym i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dokonywane w otoczeniu regulacyjnym są jednym z wielu, ale istotnym czynnikiem oczekiwanego wzrostu w budownictwie mieszkaniowym" - podkreślił minister.

Jak dodał, rząd jest świadomy, że "tak rozkręcony rynek generuje wyższe koszty, zarówno po stronie pracowników, jak i materiałów". "Będzie to w najbliższym roku skłaniać firmy do poszukiwania i wykorzystania w większym stopniu innowacyjnych technologii, a to z kolei przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnych" - zaznaczył Kwieciński.(PAP)

autor: Mariusz Polit