Przedstawicielka Dyrekcji poinformowała we wtorek, że ogłoszony został już przetarg, który ma wyłonić wykonawcę rozbiórki starych mostów i budowę nowych. „Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny być ukończone w terminie nie dłuższym niż 520 dni od daty zawarcia umowy, a minimalny czas realizacji wynosi 460 dni od podpisania umowy” – podała Mikrut.

Nowe mosty powstaną na Kleczance oraz potoku, który nie ma nazwy. W trakcie budowy - po rozebraniu starych przepraw - kierowcy i piesi będą korzystali z tymczasowych obiektów, które zostaną specjalnie ustawione.

Nowy most nad Kleczanką będzie jednoprzęsłowy. Nad potokiem bez nazwy powstanie przepust o konstrukcji prefabrykowanej. „W ramach inwestycji wykonane zostaną też umocnienia skarp, przebudowane zjazdy, rozbudowane skrzyżowania z drogą powiatową i wybudowane chodniki. Przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe i powstanie system odwodnienia” – poinformowała Iwona Mikrut.

GDDKiA sfinansuje inwestycję z własnych funduszy.

Droga 52 przebiega od węzła w Głogoczowie pod Krakowem, przez Wadowice, Kęty i Bielsko-Białą do granicy w Cieszynie Boguszowicach. (PAP)

autor: Marek Szafrański