Były wiceminister finansów (z lat 2008-13) oraz były minister środowiska (w latach 2013-15) Maciej Grabowski zeznaje w środę przed komisją śledczą ds. VAT.

Mirosław Pampuch (Nowoczesna) pytał świadka m.in., jak ocenia on wiedzę społecznego doradcy ministra Rostowskiego Renaty Hayder w kwestiach podatkowych. Grabowski zapewniał, że "bardzo wysoko". "To jest na pewno dużej klasy ekspert, zwłaszcza jeśli chodzi o praktyczna stronę systemu podatkowego" - powiedział.

Pytany był, czy Renata Hayder narzucała w sprawach podatkowych jakieś własne zdanie albo forsowała konkretne rozwiązania prawne.

"W moich spotkaniach z nią nie rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach czy przepisach w ustawach" - zapewnił Grabowski. Dodał, że nigdy o tym nie słyszał, by miała forsować jakieś swoje rozwiązanie.

Kazimierz Smoliński (PiS) pytał, jak świadek ocenia działanie mechanizmu tzw. solidarnej odpowiedzialności przy podatku VAT, który został wprowadzony podczas jego pracy w MF.

"Nie miałem okazji, by się przyjrzeć, na ile solidarna odpowiedzialność była skuteczna, bo zająłem się innymi obowiązkami, poza MF" - powiedział Grabowski. Przyznał, że patrząc z perspektywy "można było to lepiej dokalibrować" i lepiej określić kaucję (która zwalniała z solidarnej odpowiedzialności - PAP).

Proszony o komentarz do faktu, że w praktyce, dzięki mechanizmowi kaucji, nie dochodziło do wydawania decyzji, związanych z solidarną odpowiedzialnością stwierdził: "Przekonanie było raczej takie, że to będzie krok w dobrym kierunku i ograniczy drugi obrót paliwami". "Czy można było zastosować jakieś inne rozwiązania - być może można było. Wtedy wydawało nam się, po doświadczeniach bodaj czeskich, że to rozwiązanie powinno zadziałać" - dodał Grabowski.

Smoliński przypomniał wywiad Grabowskiego z 2013 r., w którym wzrost liczby pustych faktur VAT tłumaczył intensyfikacją działań kontrolnych i zapowiadał dalsze działania w tym kierunku. Tymczasem, jak wskazał poseł PiS, o ile w 2011 r. wykryto puste faktury na kwotę 5,8 mld zł, w 2012 r. na 15,5 mld zł, a w 2015 r. aż na 82 mld zł, co oznaczało pięciokrotny wzrost w ciągu dwóch lat.

Grabowski argumentował, że puste faktury nie musiały wiązać się z wyłudzeniami, jeśli nie wiązały się z fikcyjnymi zwrotami. "Chodzi o to, by nie zestawiać wielkości wyłudzeń z wielkością pustych faktur, bo to nie są tożsame zjawiska" - przekonywał.

Świadek pytany był także o spotkania w Kancelarii Premiera, poświęcone pracy komisji "Przyjazne państwo". Powiedział, że nigdy na tym spotkaniu nie był, choć z gazet wie, że ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak organizował takie spotkania.

Zapewniał także, że żaden z jego doradców społecznych nie miał dostępu do żadnych poufnych dokumentów.

Błażej Parda (Kukiz'15) dziwił się awansowi rządowemu Grabowskiego w 2013 r. "Był pan ekspertem od podatków, skąd taki ekspert od podatków w Ministerstwie Środowiska?" - pytał.

"Wykonaliśmy dużą pracę, żeby wprowadzić do polskiego systemu podatkowego podatek od kopalin i węglowodorów, myślę że ta praca i różne spotkania dotyczące wydobycia węglowodorów spowodowały, że pan premier chciał, bym pokierował ministerstwem środowiska" - odpowiedział świadek.

Dobre wiadomości dla budżetu. Wpływy z VAT, PIT i CIT były wyższe od planów o ok. 17 mld zł