"Podkreśliłam również, że Ukraina powinna przyspieszyć reformy, by doprowadzić do większego wzrostu, który jest niezbędny, aby w zrównoważony sposób podnieść standard życia ludzi" - powiedziała dyrektor zarządzająca MFW, która w środę spotkała się z Poroszenką w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i inne organy wspierają Ukrainę umowami kredytowymi warunkowanymi przeprowadzaniem przez władze tego państwa reform oraz walką z korupcją.

W połowie grudnia MFW zatwierdził program pomocy dla Ukrainy opiewający na 3,9 mld USD przyznanych na okres 18 miesięcy. Jednocześnie podjęło decyzję o natychmiastowym odblokowaniu kredytu stand by w wysokości 1,4 mld USD.

Środki pomocowe MFW dla Ukrainy były zamrożone od kwietnia 2017 r. w związku z opieszałością jej władz we wdrażaniu pakietu reform instytucjonalnych i brakiem wyraźnych postępów w przyjmowaniu antykorupcyjnego ustawodawstwa.

W marcu 2015 r. rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w tym kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Program ten wygasa w 2019 r.

Władze w Kijowie były jednak krytykowane przez MFW oraz inne zachodnie instytucje finansowe za brak determinacji w zwalczaniu korupcji i uprzywilejowania oligarchów.

Również w połowie grudnia Bank Światowy zgodził się na udzielenie Ukrainie kredytu o wartości 750 mln USD. Prezydent Poroszenko uznał to wówczas za dowód na "namacalny postęp na ścieżce reform".

>>> Czytaj też: Pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki ukraińskiej