PKN Orlen: Większość nakładów na Program Rozwoju Petrochemii w l. 2021-2023Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Większość nakładów inwestycyjnych w Programie Rozwoju Petrochemii PKN Orlen - od 1,5 mld zł do 3 mld zł rocznie - przypadnie na lata 2021-2023, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński.

"Co do wysokości nakładów inwestycyjnych w Programie Rozwoju Petrochemii, to tak, jak przy każdej tego typu inwestycji na początku mamy okres, kiedy planujemy, a później okres realizacji. W związku z tym w pierwszych latach, kiedy budowane są koncepcje, projekty bazowe i wybieramy dostawcę, wydajemy mniej pieniędzy. I tak samo jest w tym przypadku. Szacujemy, że w latach 2019-2020 przeznaczymy na Program Rozwoju Petrochemii ok. 0,8 mld zł, natomiast w pozostałych latach, czyli 2021-2023 będziemy przeznaczać na program od ok. 1,5 mld zł do 3 mld zł rocznie" - powiedział Leszczyński podczas konferencji prasowej.

W czerwcu 2018 r. PKN Orlen zatwierdził Program rozwoju Petrochemii do 2023 r., który stanowić ma podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. Realizacja programu ma dać wzrost EBITDA o szacunkowo 1,5 mld zł rocznie, przy 8,3 mld zł budżetu programu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)