KE wzywa Polskę do ochrony swoich obywateli przed hałasemWarszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu, (dyrektywa 2002/49/WE) w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w UE, poinformowała Komisja.

"Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą - po zanieczyszczeniu powietrza - główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli są zgodne z krajowymi wartościami granicznymi) lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r. " - czytamy w komunikacie.

Według KE, mimo poczynienia pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

"W związku z tym Komisja postanowiła dziś skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji - w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)