Ciech utworzył rezerwy na 67,2 mln zł podatku i odsetek w zw. z decyzją USWarszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał Ciech. Rezerwy będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. i wpłyną na wynik finansowy.

"Kierując się zasadą ostrożności, zarząd emitenta zdecydował o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Ciech S.A. rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł oraz rezerwy na odsetki za zwłokę, które na dzień bilansowy to jest na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 23,5 mln zł. Powyższe rezerwy będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok" - czytamy w komunikacie.

Utworzone rezerwy będą miały wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Ciechu, podano także.

"Równocześnie zarząd pragnie podkreślić, że spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji organu, dlatego spółka podjęła już czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. i złożyła w dniu 10 stycznia 2019 roku odwołanie od decyzji organu" - czytamy dalej.

Pod koniec grudnia 2018 r. naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla Ciechu kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę wynoszącymi ok. 23,5 mln zł, podano wówczas.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)