Nierówności dochodowe rosną w USA stale już od lat 70. poprzedniego wieku. Problem ten przeniknął do publicznej debaty w 2011 roku w wyniku protestów grupy Occupy Wall Street. Istotne jest jednak, że rozkład nierówności w poszczególnych rasowych i etnicznych społecznościach znacznie się od siebie różni.

Obecnie największe nierówności występują wśród Azjatów. Od 1970 do 2016 roku różnica w standardzie życia przedstawicieli tej grupy należących do górnej i dolnej części dochodowego spektrum prawie podwoiła się. Zmiana jest drastyczna. W przeszłości Azjaci byli najmniej podzieloną ekonomicznie społecznością, a Afroamerykanie najbardziej. Najmniejsze ekonomiczne różnice występują dziś w grupie Latynosów i białych.

Chociaż to Azjaci zarabiają najwięcej spośród wszystkich rasowych i etnicznych grup w USA, to dotyczy to głównie najbogatszych przedstawicieli tej grupy. W latach 1970-2016 dochody ubogich Azjatów rosły znacznie wolniej niż ich odpowiedników z innych grup.

Nierówności dochodowe w USA znacznie wzrosły w analizowanym okresie. Najbogatsi (górne spektrum dochodowej drabiny) zarabiali w 2016 8,7 razy więcej niż najubożsi. Jeszcze w 1970 roku przepaść dzieląca obie grupy była sporo niższa: pierwsza z nich zarabiała 6,9 razy więcej.

>>> Polecamy: Jak żyć z euro? Oto doświadczenia nowych członków strefy