Dyrektywa, przyjęta w grudniu 2011 r., ustanawia wspólne unijne normy identyfikacji obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców wymagających ochrony międzynarodowej. Zapewnia ona również minimalny poziom świadczeń i praw we wszystkich krajach UE, co - jak podkreśla KE - "stanowi czynnik zniechęcający do wtórnego przemieszczania się między krajami UE i do turystyki azylowej".

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia regulacji do 21 grudnia 2013 r. Węgry, Polska i Słowenia - jak informuje Komisja - nie wdrożyły w pełni wszystkich przepisów dyrektywy, w związku z czym KE w styczniu 2014 r. uruchomiła procedurę o naruszenie unijnego prawa.

Węgry, Polska i Słowenia mają teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach, jakie zamierzają podjąć, by w pełni wdrożyć dyrektywę. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)