We wtorek w trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia wierzycieli ostatecznie swoje propozycje układowe wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack. Za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, co stanowi 86 proc. wierzytelności przysługujących wierzycielom. W piątek sędzia komisarz Jarosław Mądry wydał postanowienie o przyjęciu układu. Teraz zatwierdzeniem układu zajmie się sąd upadłościowy.

Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.