Szumowski podczas konferencji Prawa i Sprawiedliwości "Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce" zaznaczył, że dopiero PiS uznało służbę zdrowia za ważny element. "Zastaliśmy służbę zdrowia w stanie - jeśli porównać to do pacjenta - (...) ciężkim, jeśli nie gorzej. Brak kadr, brak pieniędzy, brak koordynacji szpitali, brak informatyzacji, brak sensownego planu, co dalej" - mówił. Jak przekonywał, dopiero PiS powiedziało: "Tak, (służba zdrowia) to ważny element państwa".

Minister zwrócił uwagę, że w latach 2018-2024 na służbę zdrowia przeznaczone zostanie 860 mld zł. "Od 2008 do 2014 roku na ochronę zdrowia wydano 460 mld zł. W latach 2018-2024 to będzie 860 mld zł. To będzie prawie dwa razy więcej; bez tego nie bylibyśmy w sanie funkcjonować" - powiedział.

"W tym roku tzw. ustawa 6 proc. PKB na zdrowie nakładała na nas obowiązek, żeby 4,86 proc. PKB było przeznaczone na ochronę zdrowia. A ile jest w projekcie ustawy budżetowej? Ponad 4,9 proc., blisko 5 proc." - dodał minister zdrowia.

Szumowski przyznał, że istotnym problemem służby zdrowia są "braki w kadrach pielęgniarskich". "Niedługo zabraknie pielęgniarek przy łóżkach naszych pacjentów. W związku z tym blisko 100 mln zł wydaliśmy w zeszłym roku na programy +Wsparcie na starcie+, żeby młode pielęgniarki wchodziły do pracy" - wskazał.

Minister zwrócił również uwagę na wyzwania w zakresie onkologii i kardiologii. "Do tej pory było tak, że jeżeli ktoś chciał się w onkologii leczyć u dobrego specjalisty, to musiał jechać kilometrami, żeby trafić do centralnego ośrodka. To, co wprowadzamy, to już ruszyło, czyli pilotaż onkologiczny +Narodowa Sieć Onkologiczna+. To jest jedna z ważniejszych dla pacjentów onkologicznych zmian, żeby jakość, która jest w dużych ośrodkach, była dostępna blisko pacjenta; żeby standard leczenia i opieki był blisko miejsca zamieszkania pacjenta; żeby pacjent, który mieszka w Jeleniewie miał ten sam standard, co pacjent w Warszawie" - zaznaczył.

Według Szumowskiego istotnym wyzwaniem jest też starzejące się społeczeństwo. "To jest plan, który mamy w tym roku - międzyresortowy, ponadsektorowy, jak odpowiedzieć na zapotrzebowania w opiece długoterminowej" - mówił.

Minister podkreślił, że w rozwoju opieki zdrowotnej kluczowa jest współpraca między rządem i samorządem. "Do tej pory współpraca między rządem i samorządem była bardzo szorstka. W tej chili mamy szansę współpracować, realizując opiekę zdrowotną. To jest bardzo ważna rola samorządów, koordynacji opieki zdrowotnej w województwie, w powiatach i między powiatami" - zaznaczył.

Szef resortu zdrowia podziękował też samorządowcom za współpracę w celu rozwoju służby zdrowia. "Bez waszej woli, bez waszej pomocy to się nie uda; a to bardzo ważna rola, żebyśmy mieli spójny, racjonalny system. Bardzo dziękuję za tą współpracę i za to, że będziemy mogli wspólnie działać dla dobra pacjentów" - wskazał.