Program Kawka Bis został uruchomiony przez Miasto Poznań w ub. roku; dzięki niemu szansę na wymianę pieców mają m.in. właściciele prywatnych lokali.

Wnioski o dofinansowanie "likwidacji palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych" można składać do 15 marca.

Program Kawka Bis przeznaczony jest dla podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Jak poinformował poznański magistrat, wysokość wsparcia wynosi do 80 proc., a dla przedsiębiorców do 65 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna wysokość dofinansowania to 80 zł/m2/lokal, górny limit dofinansowania stanowi zaś 6000 zł/lokal.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 30 września tego samego roku kalendarzowego. (PAP)

autor: Anna Jowsa