″To racjonalne, aby od osób ubiegających się o azyl czy mających otrzymać prawo pobytu wymagać przystąpienia do testów wiedzy o głównych kwestiach, o tym, co trzeba wiedzieć o fińskim społeczeństwie″ - powiedział premier w wywiadzie dla fińskiego radia publicznego Yle.

Według szefa rządu za pomocą testów można by np. upewnić się, że osoby ubiegające się o azyl "rozumieją zasady nietykalności osobistej″ i że ″dla każdego ta zasada jest jasna″. Jego zdaniem ″nie ma przeszkód prawnych″ do wprowadzenia tego rodzaju testów. Dodał, że ″nie we wszystkich miejscach na świecie zasady zachowania są takie same″.

W ten sposób Sipila odniósł się do ostatnich, głośnych w kraju przestępstw na tle seksualnym wobec nieletnich, o których popełnienie podejrzewane są osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. W prowadzonych przez policję w Oulu oraz Helsinkach dochodzeniach łącznie podejrzanych jest kilkanaście osób. Do popełnienia przestępstw miało dojść latem i jesienią ubiegłego roku. Według śledczych kontakt podejrzanych z ofiarami był inicjowany przez media społecznościowe. Wśród podejrzanych są nie tylko osoby ubiegające się o azyl, ale także przybyłe do Finlandii wiele lat temu, którym nadano także fińskie obywatelstwo.

W połowie stycznia w związku z wykrytymi przez policję przestępstwami na tle seksualnym wobec nieletnich, które wywołały reakcje najwyższych władz w kraju, rząd postanowił, że dokona przeglądu wiążących kraj międzynarodowych konwencji, regulujących kwestie migracji czy praw człowieka, w celu "lepszego zarządzania polityką migracyjną″.

W niedzielnym wywiadzie premier Sipila wyjaśnił, że rząd rozpatrzy, czy umowy zostały właściwie zinterpretowane oraz co wydarzyło się od dokonania interpretacji tych umów w Szwecji, Norwegii i Danii oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie obecnie obowiązującego w Finlandii prawa migrantom należy dostarczyć wiedzę o fińskim społeczeństwie. Kompendium wiedzy pt. ″Witamy w Finlandii″ zgodnie z przepisami o integracji wydawane jest osobom będącym w trakcie procesu rejestracji przez upoważnione do tego urzędy.