Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła przyznane przez polskie władze 36 mln euro pomocy dla LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim.

KE uznała, że wsparcie jest zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Cała inwestycja LG Chem w budowę nowego zakładu produkującego baterie litowo-jonowe (Li-Ion) warta jest 325 mln euro.

Ogniwa, jakie mają być produkowane na Dolnym Śląsku, stosowane są w autach elektrycznych. Nowy zakład ma dostarczać baterie do ponad 80 tys. pojazdów elektrycznych rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dzięki temu projektowi ma powstać ponad 700 bezpośrednich miejsc pracy.

"Komisja oceniła środek pomocy zgodnie z +Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020+, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku" - podkreślono w komunikacie.

Urzędnicy w Brukseli doszli do wniosku, że realizacja tego projektu bez finansowania publicznego nie byłaby możliwa ani w Polsce ani w innym państwie UE. Wskazali, że pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, aby uruchomić inwestycję w Polsce, a nie poza EOG (państwa UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

"Pomoc inwestycyjna przyczyni się do powstania miejsc pracy, a także do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu będącego w niekorzystnym położeniu. Komisja stwierdziła zatem, że pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyraźnie przewyższają zakłócenia konkurencji spowodowane przez pomoc państwa" - zaznaczono w komunikacie.

KE podkreśliła, że wsparcie musi być zgodnie z "Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020". Oznacza to, że musi ono faktycznie mieć efekt zachęty, czyli skutecznie zachęcać beneficjenta do zainwestowania w konkretny region. Pomoc nie może być też za wysoka - musi stanowić niezbędne minimum, aby przyciągnąć inwestycje w regionie będącym w niekorzystnym położeniu.

Wsparcie nie może też przynosić nadmiernych negatywnych skutków, np. stwarzać nadwyżki mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku, nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zamkniętej działalności z innych regionów UE do zakładu objętego pomocą.

Produkcja baterii do samochodów elektrycznych w UE jest jednym z priorytetów, na który stawia KE. Polska wraz z kilkoma innymi państwami jest w utworzonej w październiku 2017 roku inicjatywie European Battery Alliance, mającej połączyć wysiłki europejskich państw i firm w celu budowy silnego przemysłu bateryjnego.

KE planuje przeznaczenie na rozwój europejskiej technologii baterii w sumie 2,2 mld euro. KE postrzega produkcję baterii na poziomie UE jako cel strategiczny.