Skład zarządu Copernicus Securities został poszerzony o Jolantę Krzyżanowską - dyrektora operacyjnego oraz Piotra Jakubowskiego, dyrektora działu complience, podała spółka. Wzmocnienie jest efektem realizacji nowych założeń do strategii Grupy Copernicus zorientowanej na rynek klienta detalicznego."Styczeń upływa w Grupie Copernicus pod znakiem kontynuacji zmian rozpoczętych i zakomunikowanych rok temu. Zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszy akcyjnych wchodzących w skład Copernicus FIO. Obecnie wzmacniamy nasze kompetencje, które pomogą nam dopasować naszą ofertę do dynamicznie zmieniających się preferencji klientów i utrzymać w duchu panujących regulacji prawnych oraz efektywnie rozbudować system jej dystrybucji. Nowi członkowie zarządu pomogą zdynamizować ten proces" - powiedziała prezes Copernicus Securities Joanna Sikorska, cytowana w komunikacie.

Jolanta Krzyżanowska w Copernicus Securities pełni funkcję dyrektora operacyjnego. Ma 17-letnie doświadczenie w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Od 14 lat zarządza zespołami wsparcia oraz obsługi struktur sprzedażowych i klientów. Doświadczenie zdobywała m.in. w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A, czy Aegon TU na Życie.

"Transakcje przeprowadzone w ostatnich miesiącach w ramach Grupy potwierdziły potrzebę dalszego rozwoju procesów i struktur związanych z dystrybucją. Wypracowanie pod tym względem odpowiedniej synergii pomiędzy naszym Domem Maklerskim a TFI pozwoli nam sukcesywnie umacniać naszą pozycję na rynku klientów detalicznych" - powiedziała Krzyżanowska, cytowana w komunikacie.

Piotr Jakubowski objął w Copernicus Securities stanowisko dyrektora działu compliance - inspektora nadzoru we wrześniu 2018 r. W latach 2003 - 2007 był zatrudniony na stanowisku analityka w Departamencie Skarbu BGK. Następnie objął stanowisko dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu w BFG. Od listopada 2007 do marca 2013 pracował na stanowisku menadżera Wydziału Produktów Rynków Finansowych w ING Banku Śląskim, a od czerwca 2013 do sierpnia 2016 roku związany z Bankiem Ochrony Środowiska. Od stycznia do września 2017 roku zatrudniony w Banku Zachodnim WBK S.A. w obszarze compliance rynków finansowych i bankowości inwestycyjnej. Od października 2017 r. do sierpnia 2018 r. odpowiadał za obszar prawny i compliance w domu maklerskim Moventum S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz dodatkowo za obszar ryzyka i bezpieczeństwa informacji w Moventum.

Podstawowym przedmiotem działalności Copernicus Securities S.A. jest działalność maklerska, prowadzona na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 25 lipca 2006 roku. Copernicus Securities S.A wraz z Copernicus Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych tworzą Grupę Copernicus, obecną na polskim rynku od prawie 15 lat.

(ISBnews)