Soho Development wykupiło terminowo obligacje serii B3 na 18,5 mln złWarszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Soho Development wykupiło terminowo wszystkie obligacje serii B3 o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln zł, podała spółka.

"Wykupiona seria B3 była ostatnią do wykupu serią obligacji objętych przez SGB Bank S.A. co oznacza, iż całość zobowiązań z tytułu emisji obligacji objętych przez SGB Bank została spłacona wraz ze spłatą tej serii" - czytamy w komunikacie.

Spółka będzie nadal realizowała program dystrybucji pomiędzy akcjonariuszy środków, które będą pochodziły ze zbycia pozostałych aktywów, pomniejszonych o zobowiązania podatkowe i koszty działalności – zgodnie z przyjętą i ogłoszoną strategią w tym zakresie, podano także.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)