GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 r.


Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 roku, podała spółka.
"Wartość spłat z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta portfeli wierzytelności w 2018 r.:
I półrocze 2018 r. 42 376 tys. zł
II półrocze 2018 r. 47 458 tys. zł
Łącznie w 2018 r. 89 834 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Pełna informacja nt. wyników finansowych spółki oraz grupy Vindexus osiągniętych w 2018 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym za 2018 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 30 kwietnia 2019 roku, podano także.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)