Poinformował o tym we wtorek PAP rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski. Zaznaczył, że w łódzkim oddziale GDDKiA otwarto właśnie oferty.

"Należy podkreślić, że jest to wstępny etap, kolejnym po uzyskaniu decyzji środowiskowej - co jest wymagane prawem także przy rozbudowie istniejących dróg - będzie ogłoszenie przetargu w systemie projektuj i buduj i w konsekwencji realizacja" - wyjaśnił.

Dodał, że wybór najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu, przewidziany jest na 20 marca tego roku. Kwota jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia, to blisko 3,27 mln zł.

Dobudowę m.in. trzeciego pasa ruchu na odcinku autostrady A2 od Łodzi do Warszawy zapowiedział w grudniu ub. roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja polegać będzie na dobudowie po jednym pasie ruchu od węzła "Łódź Północ" do węzła "Pruszków" trzeciego pasa ruchu, a na odcinku węzeł "Pruszków" – węzeł "Konotopa" czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie.

Reklama

Według resortu infrastruktury realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Zwiększy się przepustowości i usprawnieni połączenia drogowe między Warszawą a Łodzią w kontekście planowanego do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zakłada się, że prace przygotowawcze będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu.

Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok 600 mln zł. (PAP)

autor: Jacek Walczak