"Nie planujemy składać poprawek" - powiedział Bierecki, odnosząc się do czwartkowych prac w komisji nad projektem ws. płac w NBP.

Komisja rozpoczęła prace o godz. 17.00. W piątek projektem ustawy ma zająć się Senat.

Sejm w nocy ze środy na czwartek uchwalił poselską nowelę ustawy, która ujawni zarobki kadry kierowniczej w NBP oraz będzie regulować wysokość jej wynagrodzeń. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

Projekty ustaw ws. zasad wynagradzania w NBP (rozpatrywane są 3 projekty, projekt autorstwa grupy posłów PiS jest projektem wiodącym) naruszają niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez bank - ocenił Europejski Bank Centralny w opinii do projektów ustaw.

"Wejście w życie procedowanego projektu noweli autorstwa grupy posłów PiS zagroziłoby ciągłości działalności banku i jego niezależności, głównie z uwagi na spodziewany znaczny odpływ pracowników" - napisał NBP w opinii do projektu noweli. Ubytek kard zdaniem NBP może sięgnąć 35 proc. całości. (PAP Biznes)