Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0) obowiązuje od 1 października ub.r., a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) stopniowo przygotowuje i publikuje kolejne rozporządzenia zawierające szczegółowe rozwiązania dotyczące reform.

Nad tym, jak wcielana będzie w życie Konstytucja dla Nauki, czuwać będzie powołany na mocy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. W piątek minister nauki szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister Piotr Mueller wręczyli powołania członkom zespołu, wzięli też udział w pierwszym posiedzeniu nowo powołanego gremium.

Jak poinformowało MNiSW w komunikacie na swoejej stronie internetowej, w skład zespołu weszło 12 naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego. Przewodniczącym zespołu będzie prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W skład zespołu weszli też: przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, członek prezydium tej rady dr hab. Marcin Krawczyński oraz były przewodniczący rady prof. Jerzy Woźnicki. Zespół tworzą też: przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Łukasz Kierznowski i przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański, a także przedstawiciele związków zawodowych: dr inż. Janusz Szczerba ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i dr Dominik Szczukocki z NSZZ „Solidarność”. Członkami zespołu są również: neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz, biolog dr hab. inż. Grażyna Ptak, logik, matematyk i informatyk dr hab. Dariusz Surowik oraz historyk i filolog klasyczny dr hab. Lech Trzcionkowski.

Do zadań zespołu - jak podało MNiSW - będą należeć między innymi: analiza efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy oraz rekomendowanie ministrowi szkolnictwa wyższego i nauki rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

Resort nauki przypomniał o wsparciu, jakie udziela uczelniom wcielającym w życie Konstytucję dla Nauki. W ostatnim kwartale 2018 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych aspektów ustawy, przeznaczone dla przedstawicieli uczelni oraz świata nauki. Podczas każdego z dwudniowych spotkań uczestnicy zapoznają się z interpretacją przepisów przedstawianą przez ekspertów MNiSW oraz wymieniają się doświadczeniami z wdrażania reformy. Latem ub.r. został uruchomiony również tzw. help desk, w ramach którego można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania nowego prawa.

Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy. Poza tym MNiSW zapowiada, że wkrótce zostanie wydany „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki”, czyli szczegółowe omówienie poszczególnych działów ustawy. (PAP)