Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty produktowej o zarządzanie środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), podał Skarbiec Holding.
"Wejście w nowy obszar działalności podstawowej uzależnione jest od spełnienia przez Towarzystwo warunków przewidzianych w ustawie [o PPK], w szczególności wymagało będzie spełnienia wymogów kapitałowych o jakich mowa w art. 59 ustawy oraz zaangażowania dodatkowych środków finansowych związanych z koniecznością regulowania opłat związanych z wpisem w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, a także ponoszenia innych kosztów związanych z nowym obszarem działalności" - czytamy w komunikacie.
Powyższe może mieć istotny wpływ na sposób podziału wyniku finansowego spółki za rok obrotowy 2018/2019, podkreślono.
"Skarbiec TFI ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dobrowolnych rozwiązań emerytalnych. Jako pierwsi w Polsce w roku 1999 wdrożyliśmy je w formie pracowniczych programów emerytalnych. Nasze fundusze mogą się pochwalić dobrymi i powtarzalnymi wynikami, co potwierdza wysoką skuteczność zastosowanych strategii rynkowych. Wszechstronność i odpowiedzialne podejście do biznesu inwestycyjnego zostało potwierdzone licznymi wyróżnieniami zdobytymi w ostatnim czasie: 'Gazeta Parkiet' uznała Skarbiec najlepszym TFI w 2017 roku, a 'Rzeczpospolita' drugim najlepszym TFI w latach 2017 i 2018" - powiedziała pełniąca obowiązki prezesa Skarbiec TFI Anna Milewska, cytowana w komunikacie.
"Z pewnością ważnym atutem Skarbiec TFI jest jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów inwestycyjnych. Jesteśmy gotowi do oferowania najlepszych grupowych rozwiązań emerytalnych dla pracodawców i pracowników" - dodała.
Grupowe produkty emerytalne to rozwiązania, do których Skarbiec TFI przykłada dużą wagę. Za rozwój tej grupy produktów w Skarbiec TFI odpowiada zespół pod kierownictwem Agnieszki Łukawskiej, posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia programów emerytalnych - począwszy od etapu koncepcji, przez wdrożenie, aż po ich bieżące utrzymywanie. Agnieszka Łukawska w trakcie swojej kariery zawodowej była odpowiedzialna za wdrożenie i rejestrację pracowniczych programów emerytalnych dla ponad 60 pracodawców. Zdobyte w tym czasie doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu grupowymi produktami emerytalnymi czynią z niej jednego z wiodących w Polsce ekspertów w tej dziedzinie, a firmom, które zdecydują się na tworzenie PPK we współpracy ze Skarbiec TFI, gwarantuje najwyższy poziom obsługi, podkreślono w materiale.
"Chcemy być partnerem pierwszego wyboru, który zapewni pracodawcy indywidualne podejście, pozwalające wdrożyć PPK w zgodzie z jego kulturą organizacyjną, w sposób przyjazny dla pracowników. Jestem przekonana, że PPK, mimo iż stanowi dla pracodawcy dodatkowy koszt (to pracodawca finansuje wpłaty podstawowe a także pośrednio przez Fundusz Pracy, wpłatę powitalną i dopłaty roczne) - może służyć budowaniu lepszych relacji z zatrudnionymi" - powiedziała dyrektor ds. programów emerytalnych Agnieszka Łukawska, cytowana w komunikacie.
Na potrzeby PPK konieczne jest uruchomienie nowej kategorii rozwiązań inwestycyjnych, jaką są fundusze zdefiniowanej daty (FZD). To rozwiązanie inwestycyjne wymagające od zespołów zarządzających wyjątkowych kompetencji, ze względu na konieczność inwestowania na różnych rynkach, zarówno w Polsce jak i za granicą, w różne klasy aktywów, wskazano w materiale.
"Skarbiec TFI posiada mocny i skuteczny zespół, który z pewnością sprosta wyzwaniom rynkowym, jak i oczekiwaniom inwestorów" - zadeklarowała spółka.
"Wiele firm tworzących PPK, do zarządzania funduszami zdefiniowanej daty będzie wykorzystywać rozwiązania pasywne. Nasza filozofia inwestycyjna jest inna. Uważamy, że aktywne zarządzanie, polegające na selekcji poszczególnych akcji, czy obligacji, może przynieść lepsze wyniki uczestnikom funduszu. Jest jeden warunek, mianowicie doświadczony zespół, który posiada kompetencje do znajdowania atrakcyjnych inwestycji na różnych rynkach. I my, jako Skarbiec, te kompetencje posiadamy" - podkreślił członek zarządu Skarbiec TFI Jacek Janiuk.
W zakresie rynków obligacyjnych "mocnym punktem" zespołu Skarbiec TFI jest Grzegorz Zatryb, dyrektor inwestycyjny ds. produktów dłużnych i alternatywnych, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI - nagrodzony Złotym Portfelem za wynik osiągnięty w 2017 roku oraz Kamil Sobolewski, który latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA zarządzał jednym z największych portfeli dłużnych, podano w komunikacie.
"W zakresie akcji polskich są to: Michał Stalmach - uznany przez 'Gazetę Parkiet' najbardziej obiecującym zarządzającym młodego pokolenia oraz Jakub Menc. Obaj skutecznie zarządzają funduszami akcji polskich oferowanych w Skarbiec TFI. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów odpowiedzialnych za rynek akcji zagranicznych: Michał Cichosz, między innymi zdobywca w 2013 roku Alfy za wyniki funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych i Tomasz Piotrowski, który w 2014 otrzymał od 'Parkietu' Złoty Portfel za wyniki Skarbiec III Filar oraz Bartosz Szymański - posiadacz Złotego Portfela w 2018 roku, przyznawanego przez 'Gazetę Parkiet' za wyniki z funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, a także Paulina Brandstatter" - wymieniono w materiale.
Milewska powiedziała w wywiadzie dla ISBnews w styczniu, że zarząd kontynuuje prace podjęte przez zarząd w poprzednim składzie - za obecnej i poprzedniej rady nadzorczej - dotyczące ewentualnego zaangażowania się w projekt PPK.
Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)