ING BSK: Wdrożenie MSSF 16 obniży współczynnik Tier I i łączny wskaźnik o 10 pbWarszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski szacuje, że wprowadzony z dniem 1 stycznia standard MSSF 16 spowoduje obniżenie skonsolidowanego współczynnika Tier I i łącznego wskaźnika kapitałowego banku o ok. 10 punktów bazowych, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

"Nowy standard dotyczy przede wszystkim de facto umów najmu i leasingu floty samochodowej. Do tej pory te pozycje kosztowe pojawiały się w rachunku wyników jako element kosztów działania. Od 1 stycznia jesteśmy zobowiązani do tego, aby tę pozycję prezentować w aktywach jako wartość bieżącą przyszłych opłat leasingowych, które są dyskontowane wewnętrzną stopą finansowania. [...] To oznacza, że aktywa będą podlegały amortyzacji, natomiast zobowiązania będą podlegały spłacie. W rachunku wyników pojawi się koszt odsetkowy, wynikający z wartości zdyskontowanej tego zobowiązania" - powiedziała Graczyk podczas konferencji prasowej.

"Szacujemy, że w związku z wprowadzeniem MSSF 16 na dzień 1 stycznia nasze aktywa trwałe zwiększą się o 500 mln zł. To oczywiście będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowany współczynnik Tier I, jak też łączny współczynnik wypłacalności. Szacujemy, że to będzie ok. 10 pkt bazowych" - powiedziała także Graczyk.

To powinno też lekko wpłynąć na poprawę wskaźnika C/I, dodała.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)