Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planówWarszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka podkreśla, że mimo dyscypliny kosztowej, nie zmieni się kierunek i tempo transformacji, a ustawa dotycząca cen energii będzie neutralna dla grupy.

"W związku z trudną sytuacją rynkową i końcowym etapem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych Tauron, przewiduje w 2019 roku ograniczenie wydatków o 1,4 mld złotych wobec potrzeb zgłoszonych przez zarządy spółek zależnych w Grupie Tauron" - czytamy w komunikacie.

Przy ograniczaniu wydatków Tauron planuje wykorzystać dotychczasowe doświadczenia m.in. z realizacji programów poprawy efektywności, które do końca III kwartału 2018 r. przyniosły grupie łącznie ponad 3,8 mld zł pozytywnego efektu finansowego.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że ewentualne ograniczenia inwestycyjne nie będą miały wpływu na kierunek i tempo transformacji grupy.

"Planowane na IV kwartał tego roku uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie pozytywnie wpłynie na wynik finansowy grupy już w 2020 r. i oznacza zakończenie największego projektu inwestycyjnego grupy z budżetem sięgającym ponad 6 mld zł" - powiedział wiceprezes Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.

Tauron planuje kontynuację inwestycji w jednostkach wytwórczych w tym EC Stalowa Wola oraz dalsze modernizacje bloków klasy 200 MW wynikające z konieczności dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

Na przyszłe wyniki finansowe grupy i efektywność jej działania pozytywny wpływ będą miały także środki pochodzące z rynku mocy.

"Grupa Tauron z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 r. Co istotne, duża część tych środków trafi do Tauron już w najbliższych latach" - zaznaczył wiceprezes Marek Wadowski.

Jednocześnie Tauron wdraża zapisy ustawy z 28 grudnia 2018 roku dotyczącej cen energii.

"Od początku roku trwają prace dedykowanego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia ustawy. Prowadzone są analizy wpływu ustawy na działalność Taurona, z zastrzeżeniem, że ich ukończenie uzależnione jest od terminu publikacji aktów wykonawczych. W tej chwili zakładamy, że kształt regulacji będzie neutralny dla kondycji Grupy Tauron" – dodał Kamiński.

W przyszłości Tauron będzie kontynuował transformację w kierunku zwiększenia udziału OZE w miksie wytwórczym, poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, m.in. o nowoczesne rozwiązania smart home, a także rozwój elektromobilności, podsumowano w materiale.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)