PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.


Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,39 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,46 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,35 mld zł wobec 1,32 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.
Zysk operacyjny za IV kw. ub.r. to szacunkowo 0,6 mld zł wobec 0,65 mld zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 12,79 mld zł wobec 10,91 mld zł rok wcześniej.
W całym 2018 r. PGNiG miało wstępnie 3,21 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,92 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,12 mld zł wobec 6,58 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie wstępnie 41,27 mld zł wobec 35,69 mld zł rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 4,4 mld zł wobec 3,91 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.
W IV kw. 2018 r. na 1,35 mld zł EBITDA grupy złożyło się 1,06 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,33 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,42 mld zł w Dystrybucji i 0,29 mld zł w Wytwarzaniu.
Na wyniki finansowe IV kwartału 2018 roku największy wpływ miały:
1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:
* wolumeny sprzedaży produktów, w tym głównie wzrost wolumenu sprzedaży ropy naftowej o 21% w relacji do IV kwartału 2017 r.;
* notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl wyższe o 10% oraz ceny gazu na TGE wyższe o 27% w porównaniu do IV kwartału 2017 r.;
* koszty odwiertów negatywnych i spisanej sejmiki oraz odpisów aktualizujących (dotyczy majątku trwałego, należności, itd.).
2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:
* wzrost kosztów pozyskania gazu w związku ze wzrostem notowań cen produktów, w tym wzrost średniej kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 10% i 9-miesięcznej średniej ceny ropy o 39%, wzrost cen gazu na rynkach europejskich oraz wzrost ceny TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
* wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesiony w wynik finansowy wyniósł +45 mln zł (w IV kwartale 2017 r.: -13 mln zł).
3. W segmencie Dystrybucja:
* niższa o 7,37% taryfa za usługę dystrybucji gazu obowiązująca od 1 marca 2018 r.;
* niższy wpływ bilansowania systemu o 41 mln zł.
4. W segmencie Wytwarzanie:
* wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 31% R/R będące wynikiem wyższego wolumenu produkcji oraz wyższych notowań cen energii elektrycznej;
* wyższe koszty węgla do produkcji" - czytamy dalej.
PGNiG podkreśla, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Publikacja raportu okresowego za 2018 rok nastąpi 14 marca 2019 roku.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)