Zysk operacyjny wyniósł 8,21 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,47 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 0,32 mln zł rok wcześniej.

"Do najistotniejszych wydarzeń minionego kwartału niewątpliwie należy zaliczyć wydanie dwóch dużych produkcji Spółki tj. gry „KURSK" oraz gry Truck Simulation 19 (wcześniej Truck Simulation America) – realizowanej na zlecenie niemieckiego Astragon Entertainment GmbH. Czwarty kwartał 2018 r. był również czasem decyzji dotyczących przyszłych planów spółki. Emitent zrezygnował z produkcji wcześniej zapowiadanych gier o roboczych nazwach Kengir i Konklawe, a w ich miejsce postanowił rozwijać dwa nowe projekty - grę FLASHOUT 3 w wersji PC i na konsole (premiera na PC planowana jest na 2020 rok) oraz grę o roboczym tytule Deep Diving Simulator (PC i VR) bazującą na technologii z „KURSKA", której premiera na PC (platformę Windows) planowana jest na kwiecień 2019 r. Podstawowa cena tytułu została ustalona na poziomie $19.99 / 16.99€ / 59.99 PLN. W późniejszym terminie emitent wprowadzi w grze wsparcie dla technologii VR jak również nie wyklucza wydania tytułu na innych platformach w przyszłości" - czytamy w liście prezesa Michała Stępnia do akcjonariuszy.

"Nadto w pierwszym półroczu 2019 r. Emitent zaplanował ukończyć prace nad konwersją gry Realpolitiks na platformę Xbox One, a w związku z dotychczasowym bardzo dobrym odbiorem rynkowym gry Realpolitiks - rozpocząć produkcję nowej średniej wielkości gry strategicznej na platformę PC. Zarząd spółki podjął również decyzję o zbyciu wszelkich praw do rozwijanego dotąd projektu WitchHammer za kwotę netto 200 000 zł. Kwota ta nie odbiega od warunków rynkowych i przekracza dotychczasowy koszt realizacji projektu po stronie emitenta" - czytamy także.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 0,1 mln zł straty netto w porównaniu z 0,11 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,43 mln zł w porównaniu z 1,5 mln zł rok wcześniej.

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)