MOL miał 78 mld HUF zysku netto, 194,1 mld HUF CCS EBITDA w IV kw. 2018 r.


Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - MOL odnotował 78 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,6 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,4 mld HUF wobec 61,8 mld HUF zysku rok wcześniej. Oczyszczona (CCS) EBITDA wyniosła 194,1 mld HUF wobec 151,9 mld HUF rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1384 mld HUF w IV kw. 2018 r. wobec 1120,7 mld HUF rok wcześniej.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 301,2 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 307 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5168,7 mld HUF w porównaniu z 4130,3 mld HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 276 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 289 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 154 mln USD wobec 234 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 686 mln USD wobec 574 mln USD rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 888 mln USD w IV kw. 2018 r. wobec 4 234 mln USD rok wcześniej.
Oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 2,69 mld USD w 2018 r., co oznacza wzrost o 10% r/r
"Jest to wynik znacznie powyżej celu na rok 2018, o 10% wyższy niż rok wcześniej. Grupa utrzymała silny cash flow na poziomie 1,4 mld USD, w szczególności dzięki działalności w segmencie Upstream, który odpowiadał za 70% tego wyniku" - czytamy w komunikacie.
Wynik EBITDA w segmencie Upstream sięgnął 1,27 mld USD, co oznacza wzrost o 49% r/r. Wpłynęły na to m.in. rosnące ceny ropy i gazu oraz wysokie marże na surowcach ze złoża Catcher w Wielkiej Brytanii. Dzięki stabilizacji poziomu wydobycia na tym złożu, całkowita średnia dzienna produkcja grupy w ostatnim kwartale wyniosła 115 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, podnosząc średnią roczną do 111 tysięcy baryłek.
"Oczyszczony wynik CCS EBITDA za rok 2018 w sektorze Downstream wyniósł 995 mln USD. Spadek o 16% spowodowany był słabnącymi marżami na rafinacji i w sektorze petrochemicznym. Lepsza wydajność – poprawa efektywności na poziomie 110 mln USD w ramach programu Downstream 2022 (DS2022) – oraz wyższe wolumeny, tylko częściowo zrekompensowały spadające marże" - czytamy dalej.
Wynik EBITDA w segmencie usług konsumenckich sięgnął 423 mln USD, co oznacza wzrost o 18% r/r. Wpływ na to miały rosnące marże w sektorze pozapaliwowym oraz pozytywne trendy na rynku paliw. Marża pozapaliwowa na każdy punkt sprzedaży rosła średnio o 15% rocznie przez ostatnie cztery lata.
Segment gazowy Midstream zakończył rok 2018 wynikiem EBITDA na poziomie 189 mln USD – o 15% niższym niż przed rokiem, na co wpłynęły m.in. zmiany taryf i rosnące koszty energii.
"Rok 2018 był kolejnym dobrym okresem, w którym osiągnęliśmy najwyższy od siedmiu lat wynik EBITDA. Był to również czas dalszej transformacji, w ramach której podjęliśmy m.in. finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą Projektu Poliole. Segment Upstream przyniósł blisko 1 mld USD wolnych przepływów gotówkowych przy jednoczesnym wzroście produkcji. W segmencie Downstream z kolei, zanotowaliśmy solidne zyski, pomimo niższych marż na produktach rafinacji oraz petrochemicznych, jednocześnie kontynuując dalszą poprawę efektywności. Segment Usług Konsumenckich utrzymał dwucyfrowy wzrost EBITDA, przynosząc szereg nowatorskich usług" - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)