Serinus pozwało podwykonawców za opóźnienia przy produkcji modułów do Moftinu


Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Serinus Energy złożył pozew przeciwko podwykonawcom za liczne opóźnienia i naruszenia warunków umowy przy produkcji modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG), podała spółka. W zależności od przebiegu realizacji zamówień i testów spółka przewiduje, że moduły zostaną przetransportowane do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w terminie między początkiem a połową marca.
"Biorąc pod uwagę brak postępu prac po stronie podwykonawców w zakresie wytwarzania modułów oraz przygotowania dokumentacji do ich certyfikacji, spółka podjęła decyzję o przetransportowaniu modułów do Rumunii, gdzie podmiot realizujący kontrakt wykonawczy EPC - Confind SRL ma podjąć działania w celu ukończenia prac. Pierwotnie spółka oceniała, że prace zaplanowane do realizacji przez Confind będą ograniczone do montażu i przeprowadzenie testów modułów. W dniu 28 stycznia 2019 r. moduły zostały dostarczone do hal fabrycznych należących do Confind, gdzie po ich rozpakowaniu i zmontowaniu spółka Confind rozpoczęła proces przeglądu i testów. W ich trakcie stwierdzono braki, wykraczające poza pierwotne założenia" - czytamy w komunikacie.
W trakcie przeprowadzonego przeglądu odkryto brak wielu elementów modułów, brak odpowiedniej kalibracji niektórych instrumentów (wbrew wymaganiom specyfikacji projektowej), a także stwierdzono konieczność ponownego wykonania części elementów modułów w związku z niewłaściwą jakością wykonania. Spółka wraz z firmą realizującą kontrakt wykonawczy Confind czynią usilne starania, aby dokończyć prace naprawcze, zamówić brakujące elementy i przeprowadzić ostateczny montaż. Gdy tylko prace te zostaną zrealizowane, moduły będą poddane pełnemu procesowi testów w halach fabrycznych Confind. Zakłada się, że ukończenie prac, testy i certyfikacja modułów zajmą dwa tygodnie, o ile w takcie testów modułów nie zostaną stwierdzone kolejne nieprawidłowości, wskazano również.
"W zależności od przebiegu realizacji zamówień i testów spółka przewiduje, że moduły zostaną przetransportowane do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w terminie między początkiem a połową marca. Zakłada się, że gdy moduły trafią na miejsce, ich odbiór techniczny i montaż zajmą około tygodnia. Po oddaniu modułów do eksploatacji i uruchomieniu produkcji gazu w zakładzie przetwarzania rozpocznie się jego przesył do systemu rurociągów Transgaz w celu sprzedaży" - podsumowano.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)