Cognor rekomenduje przeznaczenie 36,04 mln zł na dywidendę za 2018 r.


Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Cognoru rekomenduje przeznaczenie 36 039 000 zł na wypłatę dywidendy za 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym.
"Zarząd rekomenduje następujące przeznaczenie zysku netto jednostki dominującej za rok 2018:
- kwotę 36 039 000 zł na wypłatę dywidendy
- kwotę 5 603 070,57 zł na kapitał zapasowy
- kwotę 28 394 311,61 zł na kapitał rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą ZWZ nr 8 z dnia 22-03-2018 r.
- kwotę 2 000 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
W liście do akcjonariuszy prezes Przemysław Sztuczkowski napisał ponadto, że "zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku polityką, zarząd Cognor Holding S.A. wystąpi na nadchodzącym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z propozycją wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy móc także w latach kolejnych dzielić się sukcesem biznesowym grupy".
W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2018 r. wyniósł 70,04 mln zł wobec 46,12 mln zł zysku rok wcześniej.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
(ISBnews)