Emerytury i renty do kwoty 2447,55 wzrosną bardziej, niż by to wynikało z ustawowego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wszystkich Polaków – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dodała, że emerytów i rencistów czeka także dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej emerytury.

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rodzinna wzrosły o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do 1100 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.

Minister rodziny podkreśliła, że "wariant waloryzacji ze zdecydowaną przewagą kwotowego podniesienia świadczeń emerytalno-rentowych" to najczęściej zgłaszany postulat środowisk osób starszych.

"Zastosowaliśmy mechanizm kwotowo-procentowej waloryzacji. Ten element kwotowego zwiększenia dotyczy niemalże trzech czwartych emerytów. Procentowa waloryzacja obejmuje tych emerytów, których świadczenia są wyższe niż 2447,55 zł" – wyjaśniła minister.

"Dzięki modyfikacji zasad waloryzacji, tzn. gwarantowanej podwyżce świadczeń o co najmniej 70 zł, świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2447,55 zostaną podwyższone w stopniu wyższym, niż wynikałoby to z ustawowego stałego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wszystkich Polaków" – podkreśliła Rafalska.

Reklama

Dodatkowo – jak dodała minister rodziny – w tym roku emeryci otrzymają także zwrot z rozliczenia kwoty wolnej od podatku.

"Emeryci, którzy mają niższe świadczenia, oprócz waloryzacji kwotowej, dostaną wzrost nadpłaconego podatku" – przypomniała szefowa MRPiPS.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 7,9 mld zł.

Minister Rafalska zaznaczyła, że emerytów czeka w tym roku dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej emerytury. Podkreśliła, że trzynaste świadczenie będzie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom, także tym, którzy pobierają renty rodzinne i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

"Emeryci często mówili, że jedna większa dodatkowa wypłata pozwala im zrobić dodatkowe wydatki, na które ich normalnie nie stać, np. drobne remonty czy zakup niezbędnego sprzętu" – powiedziała.

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wypłatę od maja "trzynastki" dla emerytów w wysokości 1100 zł. W piątek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że świadczenie "Emerytura plus" będzie wypłacane osobom pobierającym emerytury lub renty bez względu na ich wysokość. Świadczenie ma być wypłacane od maja.

>>> Czytaj też: Ani triumf, ani zgon Morawieckiego. To mechaniczny, choć zaufany wykonawca woli "Naczelnika"