"Emitent powziął informację, że status RFO (ang. ready for operation) projektu planowany jest nie wcześniej niż w 4 kwartale 2019 roku, a termin pełnej produkcji ze złoża B8 jest zakładany nie wcześniej niż w 2 kwartale 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014-2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym, wyjaśniono.

W lipcu 2018 r. Grupa Lotos zakładała wyjście centrum produkcyjnego złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim w I kw. 2019 r., a pełną produkcję w III kw. 2019 r.

Jak wówczas podawano, potencjał wydobywczy złoża B8 to ok. 3,5 mln to ropy naftowej. Położone jest ono ok. 63 km na północ od przylądka Rozewie, w wyłącznej strefie ekonomicznej RP.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)