PKO Bank Hipoteczny miał 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny odnotował 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 51,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 249,49 mln zł wobec 151,24 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął - 4,78 mln zł wobec - 4,56 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 22,10 mld zł na koniec 2018 r. wobec 16,90 mld zł na koniec 2018 r.
Wartość wyemitowanych przez bank i pozostających w obrocie listów zastawnych na koniec 2018 roku wyniosła 12,8 mld zł, co zapewniło mu 60% udział w rynku.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.
(ISBnews)