KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate


Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 26 marca 2019 r., podała spółka.
"Decyzja KNF obejmuje 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda oraz 5 227 142 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,0 zł każda" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z decyzją KNF, spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podano także.
GPW zawiesiła obrót akcjami Abadon Real Estate od 15 stycznia br. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki przez Murapol.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)