ZEW Kogeneracja miał 11,93 mln zł zysku netto, 11,83 mln zł zysku EBIT w 2018


Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - ZEW Kogeneracja odnotował 11,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 131,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy miał wzrost szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT, które w 2018 r. wyniosły 119 825 tys. zł w porównaniu do 27 180 tys. zł w 2017 r. Zmiana szacunków jest przede wszystkim efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,83 mln zł wobec 165,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 960,62 mln zł w 2018 r. wobec 1 014,2 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 77,04 mln zł wobec 101,34 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)