"PZU jest jedną z najbardziej stabilnych spółek nie tylko w kraju, ale i Europie. W naszej strategii zobowiązaliśmy się, że dywidenda będzie rosła z roku na tok. Przy takich wynikach będziemy w stanie dotrzymać obietnicy i zaproponować odpowiednio wyższą dywidendę niż w ubiegłym roku na walnym zgromadzeniu" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Wcześniej CFO Grupy PZU Tomasz Kulik powiedział, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom, że wyniki Grupy PZU za 2018 r. uprawdopodabniają wypłatę dywidendy. Podtrzymał, że PZU chce realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy.

Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, tj. o 28,3% niż w roku poprzednim. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku, co oznacza wzrost o 11%. Zysk na akcję w 2018 roku wzrósł o 0,37 zł, tj. o 11% do poziomu 3,72 zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2 712 mln zł wobec 2 459 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu br. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję. W czerwcu ub.r. akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.