Obecne Egzotarium zamieni się w Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium. W założeniu ma zachować dziedzictwo historyczne oraz kolekcje prezentowane dotychczas w tym miejscu, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności. To jeden z symboli miasta. (...) Obiekt od lat prosił się o nowe życie i takie niebawem dostanie” - powiedział cytowany w środowej informacji miasta jego prezydent Arkadiusz Chęciński.

O otrzymaniu ok. 15,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego miasto poinformowało w środę. Według wcześniejszych informacji rozpoczęcie przetargu na rozbudowę sosnowieckiego ezgotarium planowane jest na drugi kwartał br.

Pierwotnie przygotowane pod kątem środków europejskich przedsięwzięcie miasta pod nazwą „Zagłębiowski Park Linearny" obejmowało w Sosnowcu rozbudowę Egzotarium i modernizację przylegającego doń Parku Fusińskiego (przed dekomunizacją - Parku Kruczkowskiego).

Miasto zgłosiło planowane przedsięwzięcie do tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Gdy pojawiła się możliwość, wydzieliło z projektu część dotyczącą Parku Fusińskiego, w którym ma powstać „Park Bioróżnorodności”. Następnie zgłosiło ją – jak osobny projekt – do części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, związanej z poprawą jakości środowiska miejskiego.

Ponieważ Park Fusińskiego nie będzie modernizowany przy wsparciu RPO, miasto postanowiło zmodyfikować projekt przygotowany pod kątem środków regionalnych, obejmując nim – poza Egzotarium - tzw. rewitalizację biologiczną pobliskiego Parku Tysiąclecia. Park ten znajduje się w pobliżu Egzotarium, w dzielnicy Milowice, po drugiej stronie wiodącej do Katowic ekspresowej trasy S69.

W połowie ub. roku miasto złożyło do urzędu marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie ok. 15,3 mln zł tego szacowanego na 43 mln zł projektu ZIT (37 mln zł na rozbudowę Egzotarium; 6 mln zł na Park Tysiąclecia); teraz otrzymało decyzję o dofinansowaniu. Po zmianach projekt obejmuje znacznie większy niż pierwotnie planowany obszar – 42 ha (Park Tysiąclecia) zamiast niespełna 7 ha (Park Fusińskiego).

Sosnowiecki samorząd w poprzednich miesiącach kompletował dokumentację dla całego przedsięwzięcia. Według wcześniejszych informacji przetargi na wykonawców rozbudowy Egzotarium i Parku Tysiąclecia powinny zostać ogłoszone w II kw. br., a same inwestycje - zostać wykonane w ciągu dwóch lat.

„Nowe Egzotarium ma również pełnić funkcje edukacyjne. W częściowo przeszklonym budynku mają mieścić się ekspozycje poświęcone środowiskom rodzimym, Morza Śródziemnego, pustynnym i lasów deszczowych Amazonii. Baseny mają prezentować wody rzeki Przemszy (przepływającej przez Sosnowiec), Amazonki, jeziora Malawi oraz dorzecza Missisipi.

W budynku powstać mają też minikino oraz dwie nowoczesne sale lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp. Zostały zaprojektowane tak, aby przez usunięcie ściany zmieniać się w aulę dla 100 osób – z widokiem na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Teren wokół Centrum Edukacji Ekologicznej zaprojektowano jako cztery łączące się strefy: wejściową, edukacyjno-wypoczynkową, strefę z wolierami oraz parkową.

W ramach szacowanego na blisko 4 mln zł zagospodarowania Parku Tysiąclecia planowane są nasadzenia rodzimych gatunków roślin i usunięcie inwazyjnych. Stopniowo wymieniany będzie drzewostan, w sumie nasadzonych ma zostać ponad 11 tys. drzew, w tym dąb szypułkowy, lipa drobnolistna czy buk zwyczajny. Zrewitalizowany zostanie staw; powstaną dwie ścieżki edukacyjne.

Przetarg na modernizację przylegającego do egzotarium Parku Fusińskiego samorząd rozstrzygnął na początku br. Wartą blisko 7 mln zł umowę z czeską spółką 4AS podpisano 15 stycznia.

Te prace mają objąć (na powierzchni niespełna 7 ha) m.in. konserwację istniejącego drzewostanu, nasadzenia ok. 47 tys. roślin, budowę dwóch oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków, budowę infrastruktury technicznej (nawodnienie, oświetlenie), przebudowę nawierzchni głównej osi terenu oraz ścieżek, nową małą architekturę oraz toalety.(PAP)

autor: Mateusz Babak