Energa planuje capex na 1,28 mld zł w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Energa planuje 1,28 mld zł nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i 0,8 mld zł w obszarze wytwarzania, podała spółka.
"W 2019 roku planowany budżet na realizację inwestycji w Linii Biznesowej Dystrybucja kształtuje się na poziomie 1 282 mln zł" - czytamy w raporcie rocznym.
Kluczowe kierunki inwestowania w 2019 roku związane są z:
- przyłączaniem nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związaną z tym budową nowych sieci,
- modernizacją i odtworzeniem istniejącego majątku, związanego z poprawą jakości usług oraz wzrostem zapotrzebowania na moc, w tym m.in. z realizacją inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników niezawodności (SAIDI/SAIFI), podano także.
Wśród pozostałych działań zaplanowanych na ten rok znalazło się m.in. wspieranie rozwoju elektromobilności.
"W 2019 roku konieczne będzie rozpoczęcie intensywnych prac w ramach dostosowania infrastruktury Energi Operatora S.A., niezbędnej do odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, do wy-mogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych" - czytamy dalej.
W 2019 r. Energa zakończy też wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi prace nad "Koncepcją pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110kV jako sieci zamkniętej na terenie działania Energi Operatora do roku 2030".
"W Linii Biznesowej Wytwarzanie, której liderem jest Energa Wytwarzanie, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia w 2019 roku sięgają kwoty 0,8 mld zł" - czytamy także w raporcie.
Zasadniczym kierunkiem nakładów w tym obszarze są inwestycje związane z modernizacją istniejącego majątku oraz prowadzone działania rozwojowe, wzmacniające potencjał wytwórczy grupy.
W 2019 r. będą prowadzone prace projektowe oraz rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C. Spółka planuje też inwestycje w utrzymanie pozostałych źródeł wytwarzania i dostosowanie ich do konkluzji BAT.
"Drugi obszar to rozbudowa mocy wytwórczych OZE i obejmuje projekt budowy FW Przykona o mocy 30MW, procedowanie projektów budowy mocy wytwórczych w zakresie PV (fotowoltaika) oraz aktywność w zakresie akwizycji projektów inwestycyjnych lub istniejących źródeł. Aktywność w tym obszarze będzie w dużej mierze determinowana wynikami aukcji OZE" - czytamy dalej.
Trzeci obszar to przygotowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze - elektrownie gazowo-parowe, z możliwościami kogeneracyjnymi. Projekt inwestycji w Grudziądzu przewiduje budowę bloku gazowo-parowego o mocy około 600 MWe. Przygotowywany jest ponadto do realizacji projekt budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku o planowanej mocy około 450 MWe jak również projekt budowy bloku gazowo-parowego z kogeneracją w Elblągu o mocy 115 MWe.
Natomiast obszar czwarty to aktywność w zakresie możliwości powiększenia wolumenu mocy wytwórczych w perspektywicznych kierunkach.
W 2018 r. Energa zrealizowała 1 668 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 1 368 mln zł w dystrybucji, 238 w wytwarzaniu, 45 mln zł w sprzedaży i 17 mln zł w pozostałych obszarach.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)