BOŚ chce poprawić wyniki r: r, nie będzie potrzebował dokapitalizowania w 2019 r.


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada, że w 2019 roku nie będzie potrzebował dokapitalizowania, nie przewiduje go również w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Celem banku na 2019 rok jest poprawa wyników, rozwój biznesu i sprzedaż nowych kredytów o wartości ponad 3 mld zł.
"Dokapitalizowanie w tym roku na pewno nie będzie potrzebne, w przyszłym też nie przewidujemy dokapitalizowania. Bank zamierza poprawiać wyniki. Mamy ambitne cele finansowe" - powiedział Białowąs podczas konferencji prasowej.
Dodał, że plan na ten rok zakłada wzrost biznesu, w tym wzrost nowej sprzedaży kredytów do ponad 3 mld zł w br. wobec ponad 2,5 mld zł w ub. roku.
"Czas, kiedy następuje restrukturyzacja w zakresie kosztów dobiega końca. Przestrzenie do redukcji kosztowych mamy już za sobą. Będziemy nadal aktywnie poszukiwać oszczędności. 2019 rok to czas, kiedy będziemy się rozwijać, idziemy na rynek z realizacją przedsięwzięć proekologicznych" - dodał prezes.
Wskazał, że dalsza poprawa wskaźnika C/I w 2019 roku będzie następowała głównie za sprawą wzrostu przychodów. W 2018 r. wskaźnik ten obniżył się do 63,5%.
Prezes podkreślił, że BOŚ - zgodnie ze strategią - zmierza od banku uniwersalnego w stronę banku specjalistycznego. Bank będzie koncentrował się na współfinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.
"Zmierzamy w stronę banku pierwszego wyboru dla realizacji projektów proekologicznych. Idziemy w stronę OZE w formule farm fotowoltaicznych i na pewno nasza aktywność w 2019 roku będzie duża" - powiedział.
Bank zrealizował wzrost sprzedaży kredytów o 13,5 r/r w ub. r., a dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego sprzedaż w kluczowym segmencie klientów instytucjonalnych była wyższa o 26% w skali roku. Kwota nowych umów na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 864,7 mln zł i była o 17,3% wyższa w skali roku.
W 2018 roku spośród inwestycji służących środowisku, współfinansowanych przez bank, zakończono i przekazano do użytkowania ponad 2 tys. przedsięwzięć o wymiernym efekcie ekologicznym o łącznej wartości 835,2 mln zł. Największą grupę stanowiły zadania z dziedziny ochrony atmosfery, w tym głównie budownictwo zrównoważone.
Prezes poinformował, że zaangażowanie banku w finansowanie farm wiatrowych wynosi obecnie 1,8 mld zł.
"Do tego tematu podchodzimy w sposób konserwatywny. Patrzymy na to, co dzieje się w gospodarce. Jesteśmy za małym bankiem, aby to finansować. W tym momencie portfel [kredytów na farmy wiatrowe ] wynosi 1,8 mld zł. Jesteśmy bezpieczni i ten portfel nie będzie odgrywał dużego znaczenia, jeśli chodzi o rezerwy" - zaznaczył.
Białowąs podkreślił, że skuteczny proces restrukturyzacji i realizacji programy naprawczego, a także przebudowanie bilansu banku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2018 roku.
"Mamy bardzo dobre wyniki, można powiedzieć historyczne. Wynik odsetkowy w IV kw. wysokości 102 mln zł napawa ogromną dumą i satysfakcją. Również zysk netto za cały 2018 rok na poziomie prawie 64 mln zł jest bardzo dobry - o ponad jedną trzecią wyższy wobec roku poprzedniego" - powiedział Białowąs.
Podtrzymał także cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021 tj. zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%.
"Te cele są bardzo ambitne, ale podtrzymujemy je" - dodał.
Jak poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk, portfel kredytów hipotecznych w CHF ma obecnie wartość ok. 300 mln.
"Nie mamy żadnych pozwów zbiorowych, nie spodziewamy się też takich pozwów. Problem kredytów frankowych istnieje, ale on jest mały. Będziemy indywidualnie rozmawiać z klientami" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji.
Jak dodał prezes, pozwy indywidualne dotyczące kredytów w CHF, które dotychczas wpłynęły do banku były rozpatrywane na korzyść BOŚ.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)