Dino Polska miało 307,55 mln zł zysku netto, 429 mln zł zysku EBIT w 2018 r.Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 307,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w 2018 r. 429 mln zł i był o 125,8 mln zł (41,5%) wyższy niż w 2017 r. Marża zysku EBIT wyniosła w 2018 r. 7,3% w stosunku do 6,8% w 2017 r. (7,1% po skorygowaniu o koszty IPO).

W 2018 r. Grupa Dino odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 139,7 mln zł, czyli o 37% do 541,1 mln zł z 401,4 mln zł w 2017 r. (skorygowane o koszty jednorazowe związane z debiutem na GPW). Marża EBITDA za 2018 r. wyniosła 9,3%, podczas gdy w 2017 r. było to 8,7% (9,0% po skorygowaniu o koszty IPO).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 838,53 mln zł w 2018 r. wobec 4 462,84 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 r. kontynuowaliśmy szybki rozwój organiczny Dino Polska. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w większej liczbie nowo otwieranych sklepów, jak i w dobrych wynikach finansowych. Otworzyliśmy 202 nowe markety i na koniec roku mieliśmy ich łącznie 977. Powierzchnia sali sprzedaży zwiększyła się o ponad 27% do 375,7 tys. metrów kwadratowych" - napisał prezes Szymon Piduch w liście załączonym do raportu.

"W 2018 r. odnotowaliśmy zauważalny wzrost liczby zakupów dokonywanych w naszych sklepach w porównaniu z 2017 r., przy równoczesnym, znaczącym wzroście wartości przeciętnego paragonu. W efekcie odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży na bazie LfL, czyli w sklepach, które istniały także w 2017 r. o 11,6%. W połączeniu z nowymi sklepami, które otworzyliśmy w 2018 r. dało to łączny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Dino Polska do 5,84 mld zł, czyli o 31% w stosunku do 2017 r. Rosnące korzyści skali pozwoliły na dalszą poprawę rentowności prowadzonego biznesu. Wynik EBITDA zwiększył się w 2018 r. o 35% do 541 mln zł" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 208,56 mln zł wobec 139,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)