X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę łącznie 0,52 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Zarząd X-Trade Brokers podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, podała spółka.

X-Trade Brokers rekomenduje "podział jednostkowego zysku netto za rok 2018 w kwocie 90 898 045,65 zł w następujący sposób:

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,20 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, co oznacza, że wypłacie w roku 2019 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 19 955 217,95 zł, tj. 0,17 zł na jedną akcję,

b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 29 858 555,45 zł do dyspozycji spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje 25 kwietnia 2019 roku, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy 10 maja 2019 roku, podano również.

"Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB" - podsumowano.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)