Od początku 2019 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2250 zł brutto na miesiąc. Oznacza to, że netto (czyli na rękę) dostaniemy ok. 1 634 zł.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrosło w 2019 roku o 150 zł brutto. Jeszcze w 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto.

Minimalna pensja wynosi teraz 2250 zł brutto miesięcznie i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2019.

Minimalna stawka godzinowa

Najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. Rok wcześniej minimalna stawka godzinowa kształtowała się na poziomie 13,70 zł.

Nowe stawki obejmują aż 1,47 mln osób. To tyle osób w Polsce zarabia na poziomie nie przewyższającym ustawowego minimum.

To nie koniec zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Z podstawy wynagrodzenia, która jest obecnie przyjmowana do obliczania minimalnej pensji, mają zostać wyłączone kolejne jej składniki. Od 2017 roku nie jest wliczany dodatek za pracę nocą.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 roku wyniosło 4 949,42 zł, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w ujęciu rocznym.

>>> Czytaj też: Najniższa krajowa, czyli ile? [MINIMALNA PENSJA, EMERYTURA, RENTA 2019]