Ćwiczenia rozpoczęły się 27 marca w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Od wtorku przeniosły się one do Augustowa i będą prowadzone na terenie powiatów augustowskiego i suwalskiego. Wojskowi spotkali się na początku z przedstawicielami Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Augustowskiego.

Tematem spotkania było ustalenie zasad współdziałania administracji publicznej z ćwiczącymi żołnierzami w ramach przygotowania do prowadzenia działań antykryzysowych i obronnych na terenie powiatu.

Jak poinformował rektor ASzWoj gen. brygady Ryszard Parafianowicz, ćwiczenia w tym miejscu wynikają z zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski, które pojawiły się w ostatnich kilku latach.

Przesmyk suwalski lub korytarz suwalski to pojęcie w terminologii NATO. Dotyczy terenu obejmującego Suwalszczyznę, Augustów i Sejny. Przesmyk stanowi połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO oraz rozdziela terytorium obwodu kaliningradzkiego i Białorusi. Według armii USA region ten należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.

„Jest to wschodnia flanka NATO, jedyna droga lądowa łącząca kraje bałtyckie z Polską i z tego punktu widzenia zarówno Augustów jak i Suwałki są bardzo ważne. Stąd nasze ćwiczenia taktyczne, gdzie doskonalimy planowanie i prowadzenie działań przez jednostki wojskowe, ale i przy współdziałaniu i współpracę z powiatem, ze starostą augustowskim” - powiedział gen. Parafianowicz.

Starosta augustowski Jarosław Szlaszyński powiedział, że spotkanie z wojskowymi dotyczyło wypracowywania cywilno-wojskowych procedur i zasad współdziałania w momencie różnego rodzaju zagrożeń.

Akademia przyjechała do Augustowa z grupą studentów, którzy są na wyższym kursie operacyjno-strategicznym i podyplomowych studiach operacyjno-taktycznych. Wszyscy będą doskonalić umiejętności w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań obronnych.

W trakcie ćwiczenie będą poruszane również kwestie związane z zagrożeniami pozamilitarnymi, t.j. łączność oraz system alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach, zagrożenia chemiczne i epidemiologiczne, hospitalizacja, porządek publiczny oraz obrona granic państwowych.

W ćwiczeniach biorą udział studenci-oficerowie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Ćwiczenia na Suwalszczyźnie zorganizowane zostały po raz drugi.

Ćwiczenia BRAMA-19 potrwają do 12 kwietnia. Rekonesans w Suwałkach i Augustowie to druga faza treningu. Ostatnia etap projektu zostanie zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w Warszawie.

Utworzona w miejsce Akademii Obrony Narodowej Akademia Sztuki Wojennej działa od 1 października 2016 r. ASzWoj pozostała uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką, kształcącą wojskowych i cywilów. Jej nazwa nawiązuje do Wyższej Szkoły Wojennej z okresu II RP. Podstawowym zadaniem Akademii ma być kształcenie i szkolenie żołnierzy w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych.

>>> Czytaj też: Wojsko wymaga zmian. Niepotrzebne nam śmigłowce i okręty podwodne, ale mosty