Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 268,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 236,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 261 mln zł w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 337,67 mln zł wobec 301,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 993,45 mln zł w 2018 r. wobec 2 642,61 mln zł rok wcześniej.

"Rekordowe wyniki sprzedaży wszystkich trzech segmentów biznesowych, rekordowe inwestycje oraz wysoka dywidenda wypłacona akcjonariuszom wskazują, iż Grupa Kęty wstąpiła na kolejny, wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju. Ponadto zwiększające się na poziomie przychodów i zysków poszczególne pozycje rachunku zysków i strat jasno wykazują, iż Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów Strategii 2020, gdyż stopień realizacji poszczególnych celów finansowych ujętych w Strategii oscyluje wokół poziomu 90%. Co więcej, zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych i operacyjnych Spółka przewiduje, że na koniec 2019 roku stopień realizacji tych celów przekroczy poziom 95%" - napisał w liście do akcjnariuszy prezes Dariusz Mańko.

Według niego, skutecznie zrealizowany plan inwestycyjny w okresie obowiązywania obecnej Strategii 2020, którego wartość szacowana jest na ok. 1,35 mld zł stanowił będzie silny fundament pod dalszy rozwój grupy kapitałowej w kraju, a przede wszystkim czynnik wspierający odważną ekspansję zagraniczną w kolejnych okresach.

"Mając na uwadze zbliżający się koniec okresu obowiązywania Strategii 2020, zarząd zdecydował, że praca nad strategią na lata 2020-2025 poprzedzona zostanie procesem przeglądu opcji strategicznych, który obejmie m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, uwarunkowań rynkowych, pozycji konkurencyjnej i pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie aktywów" - podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 191,44 mln zł wobec 249,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)