Grupa TXM miała wstępnie 46,53 mln zł straty netto w 2018 rokuWarszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - TXM uzyskał 46,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 353,5 mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej TXM za 4 kwartały 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży: 353 503 tys. zł

- Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 472 tys. zł

- Koszty operacyjne: 174 863 tys. zł

- Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): (-34 391) tys. zł

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne: (-2 914) tys. zł

- Przychody i koszty finansowe: (-4 452) tys. zł

- Wynik brutto: (-41 757) tys. zł

- Wynik netto: (-46 531) tys. zł

- EBITDA: (-24 321) tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd TXM opublikował wstępne wybrane jednostkowe dane finansowe TXM za 4 kwartały 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży: 353 268 tys. zł

- Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 214 tys. zł

- Koszty operacyjne: 176 274 tys. zł

- Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): (-36 060) tys. zł

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne: (-11 198) tys. zł

- Przychody i koszty finansowe: (-4 375) tys. zł

- Wynik brutto: (-51 633) tys. zł

- Wynik netto: (-56 205) tys. zł

- EBITDA: (-28 593) tys. zł, wymieniono w komunikacie.

"Należy wskazać, iż wynik 2018 roku został obciążony rezerwami procesu restrukturyzacyjnego oraz zdarzeniami jednorazowymi, m.in:

- Odpisem na rzeczowe aktywa trwałe w planowanych do zamknięcia sklepach - 2,97 mln zł;

- Odpisem na należności handlowe od spółki rumuńskiej - 9,69 mln zł;

- Rezerwą na niedobory inwetaryzacyjne wskazane podczas spisów na rynku rumuńskim - 2,1 mln zł;

- Rozwiązaniem aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 4,57 mln zł" – czytamy dalej.

Przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego TXM oraz GK TXM za 2018 rok. Sprawozdania finansowe podlegają obecnie badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe zależeć będą od pojawienia się dodatkowych informacji, finalnych założeń Programu Restrukturyzacyjnego i ewentualnych dodatkowych odpisów, które nie są znane na dzień sporządzania niniejszych szacunków. Szczegółowe raporty finansowe za 2018 rok zostaną opublikowane w dniu 23 kwietnia 2019 roku, wymieniono także.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)