Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznej dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 308,14 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2018 wynosi 308 140 110,00 zł, tj. 30,0 zł na jedną akcję, a nadto, że:
1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 kwietnia 2019 roku,
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku" – czytamy w uchwale.
Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2018 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł, podano także.
Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2018 roku w kwocie 9 462 487,01 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" – czytamy dalej.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.
Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r. W 2018 r. miała 3 324 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)