Sfinks Polska ma umowę ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco


Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Shanghai Express - spółka zależna Sfinks Polska - zawarła z Cafe Contact umowę nabycia praw związanych z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco" za 500 tys. zł, podała spółka.
Na podstawie umowy Cafe Contact przenosi na Shanghai, za cenę 500 000 zł:
- prawa własności intelektualnej związane z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco",
- prawa i obowiązki do wybranych lokali prowadzonych dotychczas przez Cafe Contact w ww. konceptach (3 lokalizacje), z tym że co do jednego z nich przeniesienie praw nastąpi po zgłoszeniu takiego żądania przez Shanghai (do tego czasu Shanghai będzie jego podnajemcą)
oraz przenosi własność środków trwałych i wyposażenia z powyższych lokali, podano w komunikacie.
Umowa przewiduje dla Cafe Contact trzyletni zakaz konkurencji.
"W tej samej dacie zawarta została pomiędzy emitentem i Shanghai a osobą fizyczną pełniącą dotychczas funkcję członka zarządu Cafe Contact trójstronna umowa o współpracy dotycząca rozwoju sieci 'Meta Seta Galareta' i 'Meta Disco' i powołania menadżera do zarządu Shanghai. Wysokość wynagrodzenia menadżera z tytułu realizacji powyższej umowy uzależnione będzie w szczególności od realizacji przez Shanghai ustalonego planu rozwoju biznesu dla powyższych konceptów (obejmującego w szczególności otwarcie nowych lokali) oraz generowanych wyników. Okres obowiązywania powyższej umowy został określony na IV kwartał 2019 roku z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na czas nieokreślony" - czytamy dalej.
Jednocześnie spółka zależna SPV.REST1 zawarła porozumienie z Cafe Contact, Inwento Sp. z o.o. oraz Inwento 2 Sp. z o.o. na podstawie którego z tym samym dniem rozwiązane zostały zawarte pomiędzy tymi stronami umowy o współpracy oraz umowy licencyjne dotyczące konceptów "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco", oraz konceptu "Funky Jim", podano także.
Pod koniec marca SPV.REST1 Sp. z o.o. oraz Shanghai Express zawarły list intencyjny z Cafe Contact oraz Inwento 2 Sp. z o.o. odnoszący się do propozycji aktualizacji koncepcji rozwoju marek Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim.
Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)